سلام

الحمد لله الذی اکرمنی بک ایها الشهر المبارک  

*******

فاطمه!
چقدر راه باید برود روی مدارش، خورشید که از آسمان تهران به کوفه برسد؟

زمین چقدر خلاف جهت، حرکت وضعی کند که آفتاب بالای سر کوفه بایستد
چقدر فرق است میان زمان اذان تهران و ...
 بگو! دیر میشود ها

نمیرسیم

میدانم
فاطمه!
حکم شک میان اول و دوم ِ دوگانه ی صبح چیست؟

حکم ماموم که با امام به سجده نرود؟
جماعتش فرادا میشود؟
بشود!
نماز جماعتی که امام ندارد به چه دردی میخورد؟

امام؟
ندارد؟
نداریم؟
ندارم؟.
فاطمه
!
من امروز با امام به سجده برو نیستم ها

چه میدانم؟
بگو به سجده نرود!
دلم تاب نمیاورد

قیام بعد از رکوعم را متصل میکنم به سلام بعد از سجود...حکم ایستادن ماموم جلوی امام چیست؟از پشت که نمیشود پیشانی امام را پاییدمیترسم

دلم تاب نمیاورد
فاطمه!
چقدر راه است میان بیت و مسجد؟

تا به مسجد برسد، میرسم به کوفه یا نه هنوز؟
بگو قدمهاش را بلند تر بردارد خیالم
فقط قدمهاش را که بلند تر برمیدارد بگو مراقب باشد
مبادا شیر از کاسه ی دستم لبریز نشود
...
من اگر دیر برسم، غوغا بپا میکنم ها
من؟
غوغا؟
به پاست
کجای کاری؟

امروز، کوفه کربلاست
و فردا، شبیه مدینه میشود
و فردایش ، کوفه برای همیشه نجف است
...
خلاصه کوفه کوفه نمیماند
خلاصه علی تنها نمیماند
...
یک ساعت است خط به خط با وقفه مینویسم
منتظرم جمعیت از مسجد برگردند
یعنی علی خانه است حالا؟...

اللهم عجل لولیک الفرج

ماندگار باشید

یا حق

پنج شنبه بیست و چهارم 11 1387
X